START


UDGIVELSER / EDITIONS
   Danish Yearbook of Musicology
   Niels W. Gade · Works
   Dania Sonans
   Andre udgivelser


SYMPOSIER


MØDER


GENERALFORSAMLINGER


MINIKONFERENCE om
publikationer 2023


LINKS


Referat af ordinær generalforsamling i Dansk Selskab for Musikorskning
På Afdeling for Musikvidenskab, Institut for Kunst og Kulturvidenskab, Klerkegade 2, 1308 København K, onsdag d. 26. marts 2008, kl. 19.30:

Formanden, Thomas Holme Hansen, bød velkommen til generalforsamlingen. Dagsorden:

 1. Valg af dirigent og udpegelse af referent.
  Peter Woetmann Christoffersen blev valg som dirigent og konstaterede, at generalforsamlingen var indkaldt med lovligt varsel.
  Peder Kaj Pedersen blev udpeget som referent.
 1. Formandens beretning, herunder: - beretning fra årbogens redaktion. - beretning fra Niels W. Gade-udgaven.
  Thomas Holme Hansen aflagde beretning om Selskabet aktiviteter i det forgangne år og om dets aktuelle status, herunder status for Gade-udgaven.
    Michael Fjeldsøe varetog beretningen fra årbogens redaktion og orienterede herunder om det nyetablerede samarbejde med Århus Universitets Forlag om udgivelse og distribution. Støtten fra FKK skal fornyes i det kommende år, og i den forbindelse stiller rådet nu krav om open access efter 1 år. Formandens beretning blev godkendt.
 1. Fremlæggelse af revideret regnskab.
  Anne Ørbæk Jensen fremlagde regnskabet og efter nogle få opklarende spørgsmål blev det godkendt.
 1. Valg af tre bestyrelsesmedlemmer: På valg er Morten Michelsen (ønsker ikke genvalg), Fie Skovsbøg Thaning (ønsker ikke genvalg) og Anne Ørbæk Jensen (villig til genvalg).
  Anne Ørbæk Jensen blev genvalgt, og Bjarke Moe og Tore Tvarnø Lind nyvalgtes, alle med akklamation.
 1. Valg af suppleant til bestyrelsen.
  Bestyrelsen bragte Morten Michelsen i forslag til suppleantposten og han valgtes.
 1. Valg af revisor.
  Peter Woetmann Christoffersen blev genvalgt som revisor.
 1. Indkomne forslag.
  Der var ikke indkommet forslag til generalforsamlingen.
 1. Fastsættelse af kontingent for 2008.
  Kontingentet (incl. Årbogen) forblev uændret på 250 kr. for almindelige medlemmer samt 100 kr. for studerende og 300 kr. for par.
 1. Eventuelt.
  Michael Fjeldsøe bad forsamlingen mindes foreningens mangeårige medlem Mogens Andersen, der kort forinden generalforsamlingen var afgået ved døden.

Generalforsamlingen sluttede o. 20.15.

Efter generalforsamlingen fortalte dr. phil. Jens Henrik Koudal om udgivelsen af Grev Rabens dagbog. Hverdagsliv i et adeligt miljø i 1700-tallet (Syddansk Universitetsforlag 2007).

For referatet: Peder Kaj Pedersen

 


Referater af generalforsamlinger i

2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023


Danish Yearbook of Musicology / Dansk årbog for musikforskning er nu tilgængelig online fra den første årgang i 1961. Se alle artikler, rapporter og anmeldelser som pdf-filer.

Danish Yearbook of Musicology is now available online from the first volume in 1961. See all the articles, reports and reviews as pdf-files – ready to print and read or view on the screen.