START


UDGIVELSER / EDITIONS
   Danish Yearbook of Musicology
   Niels W. Gade · Works
   Dania Sonans
   Andre udgivelser


SYMPOSIER


MØDER


GENERALFORSAMLINGER


MINIKONFERENCE om
publikationer 2023


LINKS


Referat af ordinær generalforsamling i Dansk Selskab for Musikforskning
på Musikvidenskabeligt Institut, Klerkegade 2, 1308 København K, onsdag den 21. marts 2007, kl. 19.30:

Formanden, Thomas Holme Hansen, bød velkommen til mødet.

Dagsorden:

 1. Valg af dirigent og af referent.
  Peter Woetmann Christoffersen blev valgt og konstaterede at generalforsamlingen var indkaldt med lovligt varsel. Anne Ørbæk Jensen blev valgt som referent.
 1. Formandens beretning - herunder beretning fra årbogens redaktion
  Thomas Holme Hansen aflagde beretning om det forgangne års aktiviteter og Selskabets nuværende status, herunder også meddelelser om Gade-udgaven (se beretningen).
     Efterfølgende gjorde Michael Fjeldsøe rede for årbogens situation, hvor der er taget initiativ til skift af distributør for dels at blive mere synlige i det akademiske miljø, dels at tilbyde flere elektroniske muligheder for tilgang til indholdet.
     Formandens beretning blev godkendt.
 1. Fremlæggelse af revideret regnskab
  Fremlæggelsen bestod af en redegørelse for såvel Årbogens som Selskabets regnskab.
     Generalforsamlingen godkendte regnskaberne.
 1. Valg af tre bestyrelsesmedlemmer
  På valg var Ingeborg Okkels, Peder Kaj Pedersen og Thomas Holme Hansen. Alle blev genvalgt med akklamation.
 1. Valg af suppleant til bestyrelsen
  Kirsten Flensborg Petersen er valgt som 1. suppleant, men generalforsamlingen ønskede også en 2. suppleant. Det lykkedes dog ikke at finde en kandidat, og valget blev derfor foretaget uden resultat.
 1. Valg af revisor
  Peter Woetmann Christoffersen blev genvalgt
 1. Indkomne forslag
  Der var ikke indkommet forslag til generalforsamlingen
 1. Fastsættelse af kontingent for 2007.
  Kontingentet (incl. årbogen) forblev uændret på 250 kr. for almindelige medlemmer samt 100 kr. for studerende og 300 kr. for par.
 1. Eventuelt
  Der blev opfordret til, at medlemmerne overvejer at indmelde sig i IMS (International Musicological Society), for at landet kan beholde en plads i direktoriet.

Generalforsamlingen sluttede kl. 20.25
Referent: Anne Ørbæk Jensen

 


Referater af generalforsamlinger i

2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023


Danish Yearbook of Musicology / Dansk årbog for musikforskning er nu tilgængelig online fra den første årgang i 1961. Se alle artikler, rapporter og anmeldelser som pdf-filer.

Danish Yearbook of Musicology is now available online from the first volume in 1961. See all the articles, reports and reviews as pdf-files – ready to print and read or view on the screen.