START


UDGIVELSER / EDITIONS
   Danish Yearbook of Musicology
   Niels W. Gade · Works
   Dania Sonans
   Andre udgivelser


SYMPOSIER


MØDER


GENERALFORSAMLINGER


MINIKONFERENCE om
publikationer 2023


LINKS


         
 
    [In English]

 

Dansk Selskab for Musikforskning blev stiftet i 1954. Det henvender sig til alle med interesse for musikvidenskabelig forskning og for dens plads i dansk og internationalt musikliv. Selskabet tilstræber at formidle aktuelle forskningsproblemer og forskningsresultater til såvel en snævrere fagkreds som en bredere offentlighed. Selskabet udgiver Danish Yearbook of Musicology.

MEDLEMMER OG KONTINGENT
Alle interesserede kan optages som medlemmer af selskabet.

Kontingentet er

 •  200 kr. for ordinære medlemmer
 •  50 kr. for studerende

Indbetaling kan ske til Selskabets konto i Danske Bank, reg.nr. 9570, kontonr. 7021550. Studerende kan indmelde sig via mail med kpi af studiekort til Selskabet.

SELSKABETS VEDTÆGTER

BESTYRELSE

Professor, dr.phil. Michael Fjeldsøe (formand)
Institut for Kunst og Kulturvidenskab, Musikvidenskab, Københavns Universitet, Karen Blixens Vej 1, 2300 København S. E-mail: fjeldsoe@hum.ku.dk

Postdoc, ph.d., Thomas Husted Kirkegaard
Institut for Kultur og Samfund, Enhed for Sangforskning, Aarhus Universitet, Jens Chr. Skous Vej 3, 8000 Aarhus C. E-mail: thk@cas.au.dk

PhD Student Mikkel Vad
Comparative Studies in Discourse and Society, Department of Cultural Studies and Comparative Literature, University of Minnesota, Music & Sound Studies Interdisciplinary Research Group. E-mail: vadxx003@umn.edu, mikvad@yahoo.dk

Niels Chr. Hansen,
E-mail: Ni3lsChrHansen@gmail.com

 


Referater af generalforsamlinger i

2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023


Danish Yearbook of Musicology / Dansk årbog for musikforskning er nu tilgængelig online fra den første årgang i 1961. Se alle artikler, rapporter og anmeldelser som pdf-filer.

Danish Yearbook of Musicology is now available online from the first volume in 1961. See all the articles, reports and reviews as pdf-files – ready to print and read or view on the screen.