START


UDGIVELSER / EDITIONS
   Danish Yearbook of Musicology
   Niels W. Gade · Works
   Dania Sonans
   Andre udgivelser


SYMPOSIER


MØDER


GENERALFORSAMLINGER


MINIKONFERENCE om
publikationer 2023


LINKS


Den 11. april kl. 19.30 afholdes Selskabets årlige generalforsamling. Se den vedhæftede dagsorden. I samme forbindelse kl. 20.30 taler Michael Fjeldsøe om sin nye bog Kulturradikalismens musik, som udkommer på Museum Tusculanums Forlag i begyndelsen af april. Bogen er antaget ved Københavns Universitet til forsvar for doktorgraden, og disputationen vil finde sted 17. maj kl. 13 i auditorium 22.0.11., bygning 22, KUA.

Lørdag den 13. april inviterer Selskabet i samarbejde med Holberg-Samfundet til et arrangement på Hofteateret ved Christiansborg umiddelbart efter opførelsen af noget så usædvanligt som en rekonstrueret Holberg-opera, Artaxerxes (efter Metastasio). Det er Teaterselskabet Pulchra Semper Veritas der har sat operaen op, med musik af Carl August Thielo og Paolo Scalabrini. Ved det efterfølgende arrangement medvirker medlemmer af Teaterselskabet.

Torsdag den 25. april afholder Selskabet i samarbejde med Institut for Kunst- og Kulturvidenskab, Københavns Universitet, et arrangement med gæstekurator for SPOR festivalen 2013, Juliana Hodkinson (Berlin), samt lederne af SPOR, Anne Marqvardsen og Anne Berit Asp Christensen.  Præcist tidspunkt og nærmere information følger senere. Se desuden: http://www.sporfestival.dk/2013/forside/

Endelig planlægges i maj et symposium i samarbejde med Danmarks Radio, omkring forholdet mellem DRs arkiver og musikhistorieformidlingen i DR.

 


Referater af generalforsamlinger i

2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023


Danish Yearbook of Musicology / Dansk årbog for musikforskning er nu tilgængelig online fra den første årgang i 1961. Se alle artikler, rapporter og anmeldelser som pdf-filer.

Danish Yearbook of Musicology is now available online from the first volume in 1961. See all the articles, reports and reviews as pdf-files – ready to print and read or view on the screen.