START


UDGIVELSER / EDITIONS
   Danish Yearbook of Musicology
   Niels W. Gade · Works
   Dania Sonans
   Andre udgivelser


SYMPOSIER


MØDER


GENERALFORSAMLINGER


MINIKONFERENCE om
publikationer 2023


LINKS


MØDER I SELSKABET I FORÅRET 2003

Møderne finder sted på Musikvidenskabeligt Institut, Klerkegade 2, 1308 København K.

Tirsdag d. 25. februar 2003, kl. 19.30
Bo Marschner (Aarhus Universitet): Præsentation af doktorafhandlingen “Zwischen Einfühlung und Abstraktion. Studien zum Problem des symphonischen Typus Anton Bruckners”

Foredraget vil berøre nogle af afhandlingens mere principielle forhold og i øvrigt undlade at belaste tilhørerne med analytiske detaljer, der forudsætter, at man i forvejen har sat sig ind i emnet og den konkrete behandling af det. Foredragets sigte er at vække interesse hos én og anden til at komme nærmere ind på livet af, hvad de heuristiske hovedbegreber — indføling og abstraktion - tager sigte på, og derved åbne for en mere håndgribelig indsigt i det vidtløftige musikalske univers, som en stor symfonisk produktion — in casu Bruckners — udgør. Med baggrund i nogle af de erfaringer, som bedømmelsen og siden hen forsvaret af afhandlingen har givet, vil foredraget tillige indeholde nogle opfølgende kommentarer.
Afhandlingen, der er udgivet på Aarhus Universitetsforlag 2002, blev forsvaret ved Aarhus Universitet den 20. september 2002, med professorerne Mathias Hansen, Berlin, og Finn Egeland Hansen som de officielle opponenter.

Onsdag d. 26. marts 2003, kl. 20.30 (efter generalforsamlingen, der begynder 19.30)
Inger Sørensen (Danmarks Pædagogiske Universitet): Om arbejdet med biografierne om komponistdynastierne Hartmann (Gyldendal 1999) og Niels W. Gade (Gyldendal 2002)

Med baggrund i ovennævnte udgivelser vil foredraget diskutere de tanker og overvejelser, der gik forud for opgaven med at skrive disse komponistbiografier. Desuden vil de valg, der blev truffet med hensyn til målgruppen og bøgernes form blive belyst. Foredraget kommer dermed ind på, hvorfor valget faldt på dokumentarbiografien. Desuden belyser foredraget, hvordan udarbejdelsen af komponistbiografierne hænger uløseligt sammen med arbejdet på brevudgaverne for de samme komponister, hvoraf Hartmann-brevudgaven netop er blevet suppleret med et fjerde bind, mens Gade-brevudgaven er under udarbejdelse.

Torsdag d. 24. april 2003, kl. 19.30
Jens Hesselager (Københavns Universitet): Instrumentation, form og narrative strategier hos Berlioz

Gennem en analyse af 2. satsen af Berlioz’ Harold symfoni (‘Marche de Pélerins, chantant la prière du soir’) vil samspillet mellem instrumentation, form og narrative strategier i denne sats blive påvist. Med udgangspunkt i denne analyse vil Jens Hesselager desuden forsøge at bygge videre på nogle af ideerne fra sin ph.d. afhandling, Sound and Sense? The Role of Instrumentation in Nineteenth- and Twentieth-Century Conceptions of Musical Understanding (Kbh. 2001). Disse ideer vil blive lagt op til en efterfølgende diskussion.

Mandag d. 12. maj 2003, kl. 19.30
Søren Hallundbæk Schauser: Fem begyndelser hos Nørgård

Ph.d.-afhandlingen Fem begyndelser hos Per Nørgård blev til på Filosofisk Institut ved Syddansk Universitet Odense. Den beskriver fem milepæle i Nørgårds produktion — et barndomsværk fra 1940erne, fundet af uendelighedsrækken i 1959, første døgn af operaen Gilgamesh fra 1972, første sats af Tredje Symfoni fra 1972-76 og begyndelsen af korværket Wie ein Kind fra 1980. Formålet har først og fremmest været at etablere en forståelse, der ikke er forurenet af komponistens omfattende selvteori. Metoden er en blanding af satsteknisk analyse og musikhistorisk perspektivering. Derudover rummer afhandlingen ingen egentlige teser eller konklusioner, hvilket mødte indgående kritik ved forsvaret i maj 2002. Foredraget vil især koncentrere sig om analyser fra de tre midterste kapitler, herunder en diskussion af kronologien i uendelighedsrækkens udvikling. Desuden vil man kunne bese det allerførste — og hidtil ukendte — værk med den kromatiske række i manuskript.

 


Referater af generalforsamlinger i

2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023


Danish Yearbook of Musicology / Dansk årbog for musikforskning er nu tilgængelig online fra den første årgang i 1961. Se alle artikler, rapporter og anmeldelser som pdf-filer.

Danish Yearbook of Musicology is now available online from the first volume in 1961. See all the articles, reports and reviews as pdf-files – ready to print and read or view on the screen.