START


UDGIVELSER
   Danish Yearbook of Musicology
   Dania Sonans
   Andre udgivelser


SYMPOSIER


MØDER


GENERALFORSAMLINGER


LINKS


MØDER I SELSKABET I EFTERÅRET 2002

Møderne finder sted på Musikvidenskabeligt Institut, Klerkegade 2, 1308 København K.

Torsdag d. 28. november 2002, kl. 19.30
Philip V. Bohlman (University of Chicago): Music and the Racial Imagination

Professor of Music and Jewish Studies, Philip V. Bohlman, som gæster Danmark som forelæser på Musikvidenskabeligt Instituts Ph.D. kursus: “Music: concept, writing and performance”, vil denne aften fortælle om sit arbejde med raceproblematikken set i forhold til musikvidenskaben.
Der bliver tale om et uformelt møde, men udgangspunktet for aftenens emne vil været bogen “Music and the Racial Imagination”, som Bohlman sammen med Ronald M. Radano i 2000 redigerede for University of Chicago Press og som har fået stor international opmærksomhed.

Mandag d. 9. december 2002, kl. 19.30
Fabian Holt: Kølighed, race og jazzkultur

I foråret forsvarede Fabian Holt sin ph.d.-afhandling med titlen Cool-traditionen. Udviklingen og undersøgelsen af en teori om en cool-tradition i amerikansk jazz med fokus på 1920'erne og 1930'erne. Foredraget vil præsentere afhandlingen, der bygger på, at konventionelle distinktioner mellem ‘cool’ og ‘hot’ jazz kan nytænkes og fungere som afsæt for en teorikonstruktion, der fører den eksisterende jazzhistorieskrivning et lille skridt videre. Det er ambitionen at gøre ordet ‘cool’ til et teoretisk begreb og bruge det til bredt kontekstualiserende analyser af musikhistorisk materiale. Indgangsvinklen er af sprogteoretisk art, idet betydninger af ordet cool undersøges og forankres i en metaforisk model. Med ordene hot og cool følger imidlertid også en historie med livlige diskussioner af ideologiske aspekter som race og autenticitet, og for at bygge bro til de kulturhistoriske analyser fremsættes et begreb om kulturel identitet i et generelt perspektiv på amerikansk kulturhistorie. Til sidst præsenteres hovedlinjer i analyser af musik af bl.a. Bix Beiderbecke og Lester Young.

 


NYT

Referater af generalforsamlinger i

2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021


Danish Yearbook of Musicology / Dansk årbog for musikforskning er nu tilgængelig online fra den første årgang i 1961. Se alle artikler, rapporter og anmeldelser som pdf-filer.

Danish Yearbook of Musicology is now available online from the first volume in 1961. See all the articles, reports and reviews as pdf-files – ready to print and read or view on the screen.