START


UDGIVELSER / EDITIONS
   Danish Yearbook of Musicology
   Niels W. Gade · Works
   Dania Sonans
   Andre udgivelser


SYMPOSIER


MØDER


GENERALFORSAMLINGER


MINIKONFERENCE om
publikationer 2023


LINKS


Referat af ordinær generalforsamling i Dansk Selskab for Musikforskning
på Musikvidenskabeligt Institut, Klerkegade 2, 1308 København K, tirsdag den 27. marts 2001 kl. 19.30:

Dagsorden:

 1. Valg af dirigent.
  Henrik Glahn blev valgt og konstaterede at generalforsamlingen var indkaldt med lovligt varsel.
 1. Formandens beretning, herunder beretning fra Dania sonans komiteen og beretning fra Årbogens redaktion.
  Dirigenten gav ordet til formanden, Peter Woetmann Christoffersen, som redegjorde for Selskabets virksomhed samt for Dania sonans udgaven; derefter talte Thomas Holme Hansen om Årbogen, som er færdig fra trykkeriet. Beretningen blev godkendt
 1. Fremlæggelse af revideret regnskab.
  Kassereren fremlagde det revidrede regnskabet, som herefter blev godkendt med en bemærknig om at revisorens kontrol af bilag mv. skal fremgå af påtegningen.
 1. Valg af tre bestyrelsesmedlemmer: På valg er Eva Maria Jensen, Annemette Kirkegaard og Thomas Holme Hansen, som alle havde erklæret sig villige til genvalg.
  Alle blev genvalgt.
 1. Valg af suppleant til bestyrelsen.
  Lisbeth Torp blev genvalgt.
 1. Valg af revisor.
  Henrik Palsmar blev genvalgt.
 1. Fastsættelse af kontingent for 2001.
  Kontingentetet blev fastsat uændret til 100 kr. for ordinære medlemmer, 50 kr. for studerende og 125 kr. for par.
 1. Eventuelt.
  Intet.

Generalforsamlingen blev afsluttet kl. 20.30

Referat: Peter Woetmann Christoffersen

 


Referater af generalforsamlinger i

2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023


Danish Yearbook of Musicology / Dansk årbog for musikforskning er nu tilgængelig online fra den første årgang i 1961. Se alle artikler, rapporter og anmeldelser som pdf-filer.

Danish Yearbook of Musicology is now available online from the first volume in 1961. See all the articles, reports and reviews as pdf-files – ready to print and read or view on the screen.