START


UDGIVELSER / EDITIONS
   Danish Yearbook of Musicology
   Niels W. Gade · Works
   Dania Sonans
   Andre udgivelser


SYMPOSIER


MØDER


GENERALFORSAMLINGER


MINIKONFERENCE om
publikationer 2023


LINKSFormandens beretning, generalforsamling den 22.5.2018

Selskabet har jo i de sidste par år været drevet på lavt blus, aktiviteten har været koncentreret om Gade-fonden, som Selskabet er stifter af, og om DYM som den udadvendte aktivitet. Det er værd at notere, at det i det forløbne år er lykkedes at få DYM reorganiseret og at der dermed igen er basis for at tegne medlemskaber af selskabet, opkræve kontingent osv. Mere om det lidt senere.

Gade-fonden:

I modsætning til sidste år, har Gade-fondens bestyrelse endnu ikke haft sit årlige møde, det finder sted d. 4. juni. Men vi har i Selskabets bestyrelse haft regnskab mv. for fondens drift i 2017 til behandling; vi har gennemgået det i et mailmøde og har ikke haft indvendinger.

Indholdsmæssigt handler fondsbestyrelsens arbejde om, hvordan udgaven gøres færdig, bl.a. udgivelsesformater for de af de resterende værker, som næppe vil blive opført (f.eks. lejlighedskantater). I fondsbestyrelsen rejste Selskabet sidste år spørgsmålet om synligheden af Gade-udgaven på nettet og på længere sigt muligheden for at gøre udgivelserne frit tilgængelige på nettet. Diskussionen heraf i fondsbestyrelsen er uafsluttet og vil blive videreført på det kommende møde. Der er en række konkrete vanskeligheder, navnlig vedr. det sidste.

DYM:

Jeg vil udtrykke stor tilfredshed med, at DYM er kommet i mål, så Selskabet har en synlighed udadtil, og vil i øvrigt overlade til redaktionen at berette om dette.

Afslutningsvis vil jeg takke DYM-redaktionen og ikke mindst bestyrelsens folk på dette, Michael Fjeldsøe og Peter Woetmann Christoffersen. Jeg vil også takke Anne Ørbæk Jensen for det fine samarbejde vi har i forhold til Gade-udgavens bestyrelse. Og endelig vil jeg takke bestyrelsen som helhed for responser på de mailmøder, som er vores primære arbejdsform. Det fungerer aldeles tilfredsstillende.

Peder Kaj Pedersen, maj 2018


Referater af generalforsamlinger i

2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023


Danish Yearbook of Musicology / Dansk årbog for musikforskning er nu tilgængelig online fra den første årgang i 1961. Se alle artikler, rapporter og anmeldelser som pdf-filer.

Danish Yearbook of Musicology is now available online from the first volume in 1961. See all the articles, reports and reviews as pdf-files – ready to print and read or view on the screen.