START


UDGIVELSER / EDITIONS
   Danish Yearbook of Musicology
   Niels W. Gade · Works
   Dania Sonans
   Andre udgivelser


SYMPOSIER


MØDER


GENERALFORSAMLINGER


MINIKONFERENCE om
publikationer 2023


LINKS


Formandens beretning, generalforsamling den 19.4.2016

 

Trods det neddroslede niveau for Selskabets aktivitet levede vi op til værtsforpligtelsen for den 16. nordiske musikforskerkongres, der fandt sted i august 2015 på Aalborg Universitet. De lokale arrangører var Mark Grimshaw og Peder Kaj Pedersen, og de øvrige nordiske musikforskerselskaber (ved deres formænd) blev konsulteret undervejs, ligesom de bistod ved bedømmelsen af de indkomne abstracts for papers og paneler.

Der publiceres en rapport om kongressen (ved Mikkel Vad) i det kommende bind af DYM. Rapporten såvel som andre tilkendegivelser tyder på, at det grundlæggende var en vellykket kongres. Udvalgte kongresbidrag publiceres ligeledes i et kommende særnummer af DMO. Denne publikation er i review -fasen.

Der er to problemstillinger, som jeg vil trække frem: 1) Kongressernes afgrænsning af ”det nordiske”, og 2) spørgsmålet om kønsmæssig balance, særlig mht. keynote-speakers og session-chairs.

Ad 1) Afgrænsningen af det nordiske i kongressammenhængen er iflg. traditionen dobbelt: kongresserne samler a) musikforskere der virker i regionen, uanset emnefelt og musikvidenskabelig tilgang og b) musikforskere, der studerer nordisk musik, uanset om de virker i Norden eller andre steder. Denne dobbelthed viste sig denne gang vanskelig at håndtere og formidle i sammenhæng med fondsansøgninger. Vi fik en betydelig bevilling fra Carlsberg-fonden, ligesom Obel-fonden og de to involverede institutter ved Aalborg Universitet (Institut Kommunikation og Institut for Kultur og Globale Studier) ydede væsentlig støtte. Men FKK afviste vores ansøgning med henvisning til, at kongressen ikke var tilstrækkelig tydeligt tematiseret, og Nordisk Kulturfond gav ligeledes afslag med henvisning til, at kongressen ikke var tilstrækkelig nordisk. Problemstillingen må klart indgå i planlægningsprocessen op til næste kongres.

Ad 2) Det samme gælder i endnu stærkere grad problemstillingen om den kønsmæssige balance. Det blev i det afsluttende plenum kritiseret, at der blandt de fem keynote speakers ikke var kvinder, og at der blandt de 14 session chairs var een kvinde og 13 mænd. Opfordringen var, at man i planlægningen af den næste kongres i rækken måtte tage højde for denne balance, også selv om sene afbud, som arrangørerne ikke kan have indflydelse på, kan forrykke det planlagte billede.

Generelt kan jeg oplyse, at balancen i de indkomne proposals efter det åbne call for papers var, at der indkom i alt ca. 80 proposals til papers og paneler. Af de involverede personer i disse proposals var 63 % mænd og 37 % kvinder.  I det endelige program var der 26 papers, kønsfordelingen var her 26 mænd, 12 kvinder. Ligeledes var der fire paneler. Kønsfordelingen blandt de involverede her var 11 mænd og seks kvinder. Kønsfordelingen for samtlige realiserede bidrag var altså, at der figurerede 37 mænd og 18 kvinder, 67 % resp. 33 %.

Yderligere to organisatoriske ting blev rejst i det afsluttende plenum:
1) Et forslag fra Per Dahl fra det norske musikforskerselskab om etablering af en nordisk gren under IMS (det internationale musikforskerselskab).
2) I overensstemmelse med traditionen en tilkendegivelse (pr. mail) fra det finske musikforskerselskab om, at de påtager sig værtsskabet for d. 17. nordiske musikforskerkongres. Den finder sted i 2020 (idet Ålborg-kongressen var rykket frem til 2015 for ikke at kollidere med et IMS-arrangement i Stavanger i 2016), på et af de finske universiteter.

Peder Kaj Pedersen
Formand

 


Referater af generalforsamlinger i

2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023


Danish Yearbook of Musicology / Dansk årbog for musikforskning er nu tilgængelig online fra den første årgang i 1961. Se alle artikler, rapporter og anmeldelser som pdf-filer.

Danish Yearbook of Musicology is now available online from the first volume in 1961. See all the articles, reports and reviews as pdf-files – ready to print and read or view on the screen.