START


UDGIVELSER / EDITIONS
   Danish Yearbook of Musicology
   Niels W. Gade · Works
   Dania Sonans
   Andre udgivelser


SYMPOSIER


MØDER


GENERALFORSAMLINGER


MINIKONFERENCE om
publikationer 2023


LINKS


Formandens beretning, generalforsamling den 21.4.2015

På seneste generalforsamling, d. 24. april 2014, blev det i forbindelse med formandens beretning udtrykt, at det - uanset de senere års vanskeligheder med at opretholde en bred medlemsaktivitet i form af møder, seminarer o.l. - var vigtigt at bevare Selskabet som en juridisk/organisatorisk enhed, som kan varetage de forpligtelser, som selskabet har på nuværende tidspunkt. Selskabet er således stifter af Fonden til udgivelse af Niels W. Gades værker (i 1990), Selskabet udgiver Danish Yearbook of Musicology med bevilling fra FKK, og Selskabet er i samarbejde med de øvrige nordiske musikforskerselskaber det organisatoriske netværk bag den 17. Nordiske Musikforskerkongres, d. 11.-14. august 2015, med Aalborg Universitet, Institut for Kommunikation og Institut for Kultur og Globale studier som vært.

På generalforsamlingen blev fremlagt et midlertidigt regnskab, og revisor opfordrede til, at der blev udarbejdet et regnskab på baggrund af oplysninger om udgifter og indtægter fra komplette kontoudtog, samt at den afgående formand udfærdige tro-og-love-erklæringer vedr. aktiviteter, hvor der manglende bilag. Generalforsamlingen udtrykte ikke bekymring for situationen, omstændighederne taget i betragtning. Det blev pålagt bestyrelsen at udarbejde et regnskab, som kunne revideres, og der blev opfordret til, at revisor reviderede regnskaberne for de to forgangne år og at regnskabsopstillingerne udsendtes til medlemmerne til orientering.

Det blev på generalforsamlingen bragt i forslag, at selskabets vedtægter blev revideret med henblik på at reducere antallet af bestyrelsesmedlemmer for at udarbejde en overvintringsplan for Selskabet.

Bestyrelsen har arbejdet ud fra disse retningslinjer, og det er på baggrund heraf, at der indkaldes til den ordinære generalforsamling. Bestyrelsen fremlægger, som det fremgår af dagsorden m. bilag, rekonstruerede og reviderede regnskaber for årene 2012, 2013 og 2014 og stiller forslag til en ændring af vedtægterne, med en reduktion af antallet af bestyrelsesmedlemmer, fra seks til fire medlemmer.

Bestyrelsen har lagt vægt på at nå frem til at frigøre muligheden for at disponere over foreningens midler og på at gennemføre en vedtægtsændring, som svarer til en videreførelse af selskabet i en ”slankere” skikkelse. Bestyrelsen forventer efter generalforsamlingen at drøfte nærmere, hvordan vi konkret viderefører selskabet i denne ”slankere” skikkelse.

Ved forrige generalforsamling ønskede ingen af medlemmerne på valg at blive genvalgt. I deres sted blev Michael Fjeldsøe, Peter Hauge og Peter Woetmann Christoffersen valgt for en toårig periode. Bestyrelsen konstituerede sig via mail-møde med Peder Kaj Pedersen som formand og Peter Woetmann Christoffersen som kasserer. Selskabets arkiv er i årets løb blevet reorganiseret som et digitalt arkiv.

Peder Kaj Pedersen
Formand

 


Referater af generalforsamlinger i

2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023


Danish Yearbook of Musicology / Dansk årbog for musikforskning er nu tilgængelig online fra den første årgang i 1961. Se alle artikler, rapporter og anmeldelser som pdf-filer.

Danish Yearbook of Musicology is now available online from the first volume in 1961. See all the articles, reports and reviews as pdf-files – ready to print and read or view on the screen.