START


UDGIVELSER / EDITIONS
   Danish Yearbook of Musicology
   Niels W. Gade · Works
   Dania Sonans
   Andre udgivelser


SYMPOSIER


MØDER


GENERALFORSAMLINGER


MINIKONFERENCE om
publikationer 2023


LINKS


Til generalforsamlingen i Dansk Selskab for Musikforskning, 24. april 2014.

Formandens beretning

Bestyrelsens arbejde

Ved forrige generalforsamling (d. 11. marts 2013) var Sanne Krogh Groth, Peder Kaj Pedersen og Thomas Holme Hansen på valg. Alle tre blev genvalgt. Som hhv. 1. og 2. suppleant valgtes Morten Michelsen og Mads Krogh. Den samlede bestyrelse bestod herefter af Jens Hesselager, Thomas Holme Hansen, Peder Kaj Pedersen, Bjarke Moe, Kristoffer Brinch Kjelby og Sanne Krogh Groth.

Denne bestyrelse har i det forgangne år afholdt fire møder: 17. maj og 30. september 2013 samt 5. marts  og 24. april 2014.

På mødet d. 17. maj  konstituerede den ny bestyrelse sig med Jens Hesselager som formand, Bjarke Moe som sekretær og Kristoffer Brink Kjeldby som kasserer.

Der har ikke i den forgangne periode været arrangeret medlemsmøder.

I forlængelse af diskussionen på sidste års generalforsamling omkring den faglige sammensætning af Forskningsrådet for Kultur og Kommunikation (FKK) har DSfM sendt et brev til formanden, Anette Warring, hvori DSfM gav udtryk for en forventning om at ansøgninger af musikfaglig karakter også fremover ville blive behandlet fagligt kvalificeret. Den 29. oktober modtog DSfM et svar fra Anette Warring hvori hun forsikrede at musikområdet, ligesom en række andre fagområder der heller ikke er direkte repræsenterede i rådet, også i fremtiden vil blive behandlet fagligt kvalificeret, idet der indhentes ekstern bedømmelse hvor det vurderes nødvendigt.

I forbindelse med flytningen af Afdeling for Musikvidenskab fra Klerkegade til Karen Blixens Vej fik vi det problem, at vi skulle finde et nyt sted til DSfMs arkiver. KB tilbød at overtage arkivet med kassasionsret. Bestyrelsen besluttede at tage imod dette tilbud.

Intentionerne om at bestyrelsen skulle arbejde strategisk med at udvikle DSfM som jeg omtalte sidste år i formandsberetningen er ikke blevet fulgt op af bestyrelsen i det forgangne år. Der har ikke vist sig at være interesse for dette arbejde. Heller ikke uden for bestyrelsen har jeg fornemmet interesse for dette strategiarbejde eller for foreningen i det hele taget.

Betalende medlemmer i år: 35 per d.d.

Bestyrelsesmøderne har generelt været præget af relativt stort frafald, og bestyrelsen har desuden ikke haft kontakt til kassereren i længere tid. Det betyder desværre også at det ikke har været muligt at følge op på det forhold at regnskabet sidste år ikke kunne godkendes, ligesom det ikke har været muligt at fremstille et regnskab for det forløbne år til denne GF.

Gade-fonden

Bestyrelsen har afholdt et møde, 20. Marts 2013. Bindet med Comola er udkommet.

På valg er Finn Egeland Hansen og John Bergsagel.


Referater af generalforsamlinger i

2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023


Danish Yearbook of Musicology / Dansk årbog for musikforskning er nu tilgængelig online fra den første årgang i 1961. Se alle artikler, rapporter og anmeldelser som pdf-filer.

Danish Yearbook of Musicology is now available online from the first volume in 1961. See all the articles, reports and reviews as pdf-files – ready to print and read or view on the screen.